Vacatures

Al weer ruime tijd werkt HIP van A tot Z met een lokale helpdesk. In het jaar 2018 is het aantal hulpvragen verder gestegen. Ter versterking van de lokale werkgroep zoeken wij enthousiaste christenen die hart hebben voor mensen en resultaatgericht kunnen werken.

Vacature helpdeskmedewerker

Mensen die hulp nodig hebben en (tijdelijk) niet beschikken over een sociaal netwerk kunnen terecht bij de helpdesk van HiP. Er wordt op de helpdesk gewerkt met een database waarin kerkleden als vrijwillige hulpbieder staan ingeschreven. Hulpvragen komen online binnen via de website of via de telefonische hulplijn. De helpdeskmedewerker van HiP analyseert de hulpvraag, neemt contact op het de hulpvrager en koppelt de hulpvrager aan de juiste hulpbieder.

De aanstelling is op basis van vrijwilliger. De functie is voor ca. 3 uur per week (een ochtend).  Eventuele onkostenvergoeding is afhankelijk van de bestede uren, tot een maximum vrijwilligersvergoeding.

Interesse? Het is mogelijk om een keer mee te draaien op de helpdesk.
Reacties ontvangen wij graag via e-mail t.a.v. g.brik@stichtinghip.nl
Voor meer informatie zie onze website HiPvanAtotZ.nl of bel Gosse Brik 06-36163817.